Jidášův hřích ХХ sjezdu

.

1. Slepá propagandistická ulička
2. První následky 20. sjezdu a další otázky k tématu
3. Ledacos o umění lhát a dovednosti odhalovat lež
4. Kult osobnosti a Stalin
5. Referát N.S. Chruščova – krycí operace ve fašistické globální politice
6. Zednářství, marxismus, bolševismus – tři „rozdíly“
   6.1. Globální politika a zednářství
   6.2. Esoterismus a exoterismus v životě davově-„elitární společnosti“
   6.3. Marxismus jako nástroj zotročování
   6.4. Bolševismus a marxismus
7. Moc v SSSR: zednáři + „ideoví“ marxisté + byrokracie + bolševismus
   7.1. Pavouci ve sklenici
   7.2. Debyrokratizace
8. Jak pojmenovat rusky epochu, zahájenou XX sjezdem?