Didžiausia amžiaus AFERA

Ši informacija skirta kiekvienam Rusijos gyventojui.  informacija apie tai, kaip tarptautinė finansinė „mafija“ panaudodama amerikietišką dolerį, rengia  triuškinamą smūgį Rusijai ir kitoms pasaulio šalims, įgyvendindama pačią didžiausią amžiaus aferą.
Daugelis klausia-Kuo čia dėtas amerikietiškas doleris? –  Doleris Amerikoje, o Rusijoje rublis.

Priminsime, kad nuo 1971 metų amerikietiškas doleris – yra valiuta, neparemta auksu... Tačiau doleris, kaip ir anksčiau, sudaro daugelio valstybių valiutinių aukso rezervų pagrindą , jis naudojamas tų valstybių  ekonomikoje šalia nuosavų pinigų, ir yra pagrindine priemone tarptautiniams  atsiskaitymams už dujas, naftą, automobilių, lėktuvų ir laivybos pramonės, bei agrarinio komplekso produktus. Doleris- tai globalizacijos instrumentas.

Ši informacija skirta kiekvienam Rusijos gyventojui.  informacija apie tai, kaip tarptautinė finansinė „mafija“ panaudodama amerikietišką dolerį, rengia  triuškinamą smūgį Rusijai ir kitoms pasaulio šalims, įgyvendindama pačią didžiausią amžiaus aferą.
Daugelis klausia-Kuo čia dėtas amerikietiškas doleris? –  Doleris Amerikoje, o Rusijoje rublis.

Priminsime, kad nuo 1971 metų amerikietiškas doleris – yra valiuta, neparemta auksu... Tačiau doleris, kaip ir anksčiau, sudaro daugelio valstybių valiutinių aukso rezervų pagrindą , jis naudojamas tų valstybių  ekonomikoje šalia nuosavų pinigų, ir yra pagrindine priemone tarptautiniams  atsiskaitymams už dujas, naftą, automobilių, lėktuvų ir laivybos pramonės, bei agrarinio komplekso produktus. Doleris- tai globalizacijos instrumentas.

Turėdamas tokią didelę įtaką milijardų žmonių gyvenimams, doleris spausdinamas Federalinės Rezervų Sistemos (FRS) JAV be jokios vyriausybės kontrolės. FRS  – tai privati „kontora“, „AB“,  kontroliuojama kelių privačių asmenų, kuriuos galima pavadinti tarptautine finansine „mafija“. Visi pinigai, naudojami JAV,  yra skolinami šios šalies vyriausybei už procentus būtent šios „mafijos“. Doleris jau neatlieka savo funkcijos – būti vertės matu. Finansinė „mafija“ padarė dolerį preke. Ji nustato dolerio kaina vadovaudamiesi nedora bei savivale.. Tikroji vertė 1 žalio, bet kokios vertės banknoto( 1, 10, 50, arba 100 dolerių,) lygi 3 centams (spausdinimo ir popieriaus kaina). Be  šių  išlaidų, jokios kitos vertės doleris neturi. 
Amerikoje, FRS gelmėse,  spausdinimo staklės ir spausdina pinigus, kaip brošiūras, kaip reklaminius prospektus.  FRS  parduoda juos už pageidaujamą kainą su procentais visam pasauliui. Procentai už duodamą kreditą  2,5 -4 kartus viršiją sumą. Komandą „įjungti“ ir „išjungti“ stakles duoda FRS, kuri glaudžiai dirba su Tarptautiniu Valiutų Fondu (TVF) ir Pasauliniu Banku (PB). Išvardintos ypač svarbios, „autoritetinės” tarptautinės organizacijos, valdomos tų pačių globalių „mafijozų“. Štai ir visa paslaptis.
Neparemti jokiomis prekėmis, jokiomis paslaugomis doleriai, vieną kartą turės grįžti su procentais i FRS. Bet procentų už žalių popieriukų, daug katrų viršijančių dolerinės makulatūros kiekį, naudojimą, niekas nespausdino. Jų tiesiog nėra.  Palūkanos – tai dirbtinis infliacijų ir krizių šaltinis.
Tam, kad priversti privačius asmenis, įmones, bankus, Valstybes bankrutuoti, pakanka tik neduoti naujų kreditų išreikalauti įmokų kaip anksčiau, pumpuojant dolerius į finansinės mafijos saugyklą.
Tai vadinama dirbtine ekonomine krize, tokios krizes ankstesniais laikais jau buvo daromos ne kartą. Jei anksčiau bankrotus darydavo tik Amerikoje, tai dabar tarptautinei „mafijai“ pasisekė įtraukti į didžiąją finansinę aferą visą pasaulį.

Pasaulis yra ties ekonominės žūties riba.  Rusijos žuvimą apsunkina ir tai kad Rusijos CB, kaip ir FRS JAV – yra tokia pati „privati kontora“, prižiūrima tarptautinės finansinės „mafijos“. Ir  ši “mafija” diktuoja Rusijos Centriniam Bankui sąlygas, už kokį procentą parduoti pinigus, kam parduoti, kur juos saugoti ir kiek spausdinti savo pinigų. Šita „mafija“, padedama savo žmonių RF valdžioje (Čubais), TVF komisijos ir PB, „eksperto“ A. Grinspeno,  milijardieriaus-spekulianto Džordžo Soroso nestruktūriniu būdu valdo Rusijos finansus. FRS pumpavo dolerius į kitas šalis, kaip siurblys- per Tarptautinį Valiutų Fondą, Pasaulinį Banką, tarptautinę bankinę sistemą ir privačias korporacijas tiesioginėmis investicijomis, aktyvais, valstybinėmis skolomis su valstybinėmis garantijomis, per kreditines įmones, fizinius asmenis skirtingose pasaulio valstybėse ir t.t.
Tam,  kad organizuoti tūkstančių dolerių makulatūros po visą pasaulį paskirstymą, buvo sukurti tūkstančiai bankų.Didžiosios aferos pagreitinimui bankai-donorai po visą pasaulį paskirstė pinigus privatiems bankams už mažus kreditinius tarifus. O privatūs bankai jau išdavinėjo pinigus su garantiją ir be garantijos, kad tik išdalyti.
2008 metų rudenį,kai šimtai valstybių vidinėse ir tarptautinėse rinkose užpildė savo ekonomiką milijardais FRS ir TVF kredituotų dolerių , kai įmonės išplėtojo veiklą už paskirtus jiems kreditus, ir vėl paėmė  naujus kreditus  žaliavų ir įrenginių pirkimui, kai privatūs asmenys įklimpo į dolerinius kreditus butams, mašinoms už didelius procentus, išmušė „valanda X“. FRS  sustabdė spausdinimo stakles ir naujų pinigų leidybą, aprūpinančių ekonomiką būtina pinigų mase skoloms “gesinti”, pratęsiant  mokesčių už išduotus kreditus rinkliavą.. Ir prasidėjo pirma krizės banga. Apie krizę, atėjusią į Rusiją iš Vakarų, kalbėjo visi ministrai, politikai, ekonomistai, Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos deputatai, bet NIEKAS iš jų neatskleidė visos tiesos apie krizę.
Pasaulio valstybės patyrė milžiniškus nuostolius: buvo sustabdytos įmonės, užšaldytos statybos ir dirbančiųjų atlyginimai, prasidėjo įmonių bankrotai, smarkiai išaugo bedarbystė. Rusijos vyriausybei teko rinktis ką gelbėti: įmones ar bankus? Jeigu gelbėti įmones, tai reiškia išgelbėti Rusiją, siekti stabilumo. Jeigu gelbėti bankus, reiškia suteikti pagalbą tarptautinei mafijai ekonominę katastrofą padaryti valdomą. Vyriausybė pasirinko paskutiniųjų naudai. Kad dolerio krachas po visą pasaulį praeitų pagal nustatytą scenarijų, Federalinis Rezervo bankas JAV pirmoje p 2009 metų pusėje atspausdino 9 trilijonus neužregistruotų dolerių ir 2 trilijonus oficialiai užregistruotų , ir toliau patyliukais spausdina ir platina žaliąją makulatūrą.
Kaip matote, krachas turi būti netikėtas mums , o jo organizatoriams  visa tai- labai norimas ir ilgai lauktas įvykis. Tai valdomas procesas, kuris neša tarptautinei finansinei „mafijai“ milžinišką,  ankščiau  nematytą pelną.
Gorbačiovas sakė: „Procesas prasidėjo“. Ir šitą procesą sustabdyti nėra paprasta.

 Net jeigu FRS “nurašys” visas skolas ir sustabdys savo “šėtoniškas” pinigų spausdinimo stakles, vis tiek pasaulyje prasidės chaosas. Įmonių, dirbančių eksportui, sandėliai bus užversti prekėmis. Todėl, kad doleris-tarptautinė valiuta, kitos kol kas nėra. Valstybės tarpusavyje atsiskaito doleriais. Joms nereikia rublių, jenų, markių, jos reikalauja dolerių. Gamybinis sektorius susitrauks iki minimumo. Dėl dolerių masės trūkumo įmonės, paėmusios kreditus arba atsiskaitančios doleriais, taps nemokiomis. Gatvėse atsidurs milijonai bedarbių. Nacionalinės valiutos nuvertės, paklausus bus tik doleris. Bėgant laikui, atsiras būdas keistis prekėmis naudojant kitą valiutą. Bet iki tol gerai bus tik FRS. Doleriai-tai dar ir daugelio valstybių valiutinės-aukso atsargos. Taigi, šios atsargos tiesiog išgaruos gelbėjant tų šalių ekonomikas nuo paralyžiaus. O skolas už kreditinių dolerių vartojimą atiduoti reikės…

Valstybės ženkliai nuskurs, bet dar išlaikys aktyvus įmonių, naudingų iškasenų, nekilnojamojo turto pavidalu. Bus nepriklausomos, tačiau iki ausų įklimpusios skolose.

Prisiminkite, kaip perestroikos pradžioje buvo apiplėšinėjami žmonės-atsirado įvairūs investiciniai fondai, finansinės piramidės. Viena tokių-MMM-buvo organizuota S. Mavrodi. Mavrodi ėmė pinigus žadėdamas žmonėms dideles palūkanas. Minios žmonių, ištroškę lengvų  nedarbinių pajamų, nešė pinigus į MMM. Parduodavo butus, automobilius, skolindavosi ir nešė. Jei šis procesas nesustotų, vieną dieną visi valstybės pinigai galėjo tapti MMM piramidės nuosavybe, tačiau su visais indėlininkais MMM vis vien nebūtų pajėgi atsiskaityti-neužtektų pinigų. Piramidės veikla buvo sustabdyta, pasekmes žino daugelis.

Principas, pagal kurį pasaulyje veikia tarptautinė finansinė mafija, labai panašus į MMM grobstymo piramidę. Tik FRS nėra kam sustabdyti…Tačiau, jeigu į MMM piramidę žmonės atiduodavo uždirbtus pinigus, o atgal norėjo gauti “nedarbines pajamas”, tai FRS dalina valstybėms beverčius žalius popierėlius, reikalaudamas grąžinti pinigus, padengtus darbu, nekilnojamu turtu, gamybine produkcija, prekėmis. Rezultatas tik vienas-išlošia piramidės organizatoriai ir tie, kurie buvo piramidėje pirmieji. Tarptautinė finansinė mafija nesiruošia anuliuoti palūkanų. Šie grobstytojai turi kitus tikslus.  Puikiai žinomus valstybėms, ėmusioms dolerinius kreditus. Juo labiau, kad šių valstybių vyriausybės yra finansinės mafijos statytiniai, pastatyti su tikslu padėti ne toms šalims, kurias valdo, o Federaliniam Rezervui. Tokių valstybių ministrams, politikams, tai pat valstybiniams perversmams, spalvotoms revoliucijoms, viešųjų ryšių kampanijoms finansinė mafija negaili nei pinigų nei laiko. Ir šio tikslo neatsisakys.

Doleris nedings staiga. Pirma išaugs jo kaina, jis bus kaupiamas bankuose-donoruose. Tokiu būdu šie bankai už žalius popierėlius supirks visa, kas yra vertinga valstybėse. Įvyks pasaulinio mąsto globalus nuosavybės ir veiklos sferų perskirstymas. Štai tada, kai daugelis valstybių taps priklausomomis kolonijomis, įvarytomis į skolas savo vergvaldžiams, ateis valanda “Y”. Ir FRS įjungs savo spausdinimo stakles. Per 1-2 metus finansinė mafija, padedama transnacionalinių kompanijų, stambių tarptautinių bankų išmes į priklausomų nuo dolerio šalių ekonomiką trilijonus naujų dolerių. Dalins įvairiems projektams, ekonomikos prikėlimui procentinius ir beprocenčius niekuo neparemtus kreditus, dalins tiesiog veltui… Per keletą mėnesių dolerio kaina smarkiai kris. Bet tuo metu finansinė mafija dolerių nebeturės. Tuomet jos rankose bus visų valstybių nuosavybė-ryšiai, transporto magistralės, atominė pramonė, energetika, gamybinė produkcija, ištekliai ir t.t. O valstybės ir tautos taps keleto tonų žalių popierėlių valdytojais, milijardinių skolų šeimininkais, neturinčiais nei gamybos, nei išteklių. Totali skolininkų vergija. O kad jokia šalis nedrįstų reikalauti Amerikos pakeisti dolerinę makulatūrą į mašinas, lėktuvus, laivus, baldus, maisto prekes, naftą ar kitas prekes, kurios realiai turėtų būti įvertintos šiuo “popieriumi”- Amerika nuolat rodys savo aštrias iltis. Arba išprovokuos karą tarp valstybių skolininkių, arba kurią nors šalį subombarduos visiems matant. Arba laikys kovinėje parengtyje savo laivyną, raketines pajėgas, aviaciją, sausumos kariuomenę. Aktyvuos karines bazes NATO valstybėse visame pasaulyje ar ekonomiškai-politiškai paklusniose šalyse, sustiprins visos priešraketinės ir  palydovinės gynybos sistemos kovinę padėtį ir…paskelbs apie JAV, Kanados ir Meksikos susijungimą į vieną ekonominę zoną, kurios valiuta taps “finansinių demonų” kūrinys AMERO (apie jį kalbama žinomame filme). Bet Amerikos niekad neparduos už jos teritorijoje spausdintą popierių.

JAV sąžiningai pareikš, kad kiekvienas pilietis ar kiekviena kompanija turi teisę kreiptis į FRS ir pakeisti beverčius dolerius į AMERO. Tiesa, santykiu 1:100 arba 1:1000. Už vieną AMERO tūkstantis dolerių. Arba nustatys keitimo kursą kiekvienai valstybei atskirai. O kainos? Liks tokios pat…Taip arba beveik taip galės baigti savo dienas Didžioji Rusija, kažkada buvusi galinga Valstybe. Todėl, jei patys nevaldysime savo šalies, nepakeisime katastrofiško Rusijos valdymo algoritmo, katastrofos neišvengsime.

Žmogau, susimąstyk, ar nori būti tarptautinės finansinės mafijos vergu?