Paskutiniu metu, iš portalo lankytojų ir bendraudami kituose tinklapiuose gavome nemažai klausimų. Pasistengsime į šiuos klausimus atsakyti kuo aiškiau ir kaip įmanoma trumpiau.

Bet, mūsų manymu, pagrindinė visų šitų klausimų atsiradimo priežastis - tingėjimas skaityti, nepakankamai gilus ir detalus susipažinimas su VSK medžiaga.

Klausimai surūšiuoti pagal aktualiausias temas.


 • K.P. PETROV (2)

  Klausimai apie K. P. Petrovo asmenybę ir jo veiklą.

  Konstantinas Pavlovičius Petrovas išgarsėjo kaip žymus Visuomenės Saugumo Koncepcijos propaguotojas .  Jo pastangų deka VSK medžiaga plačiai paplito ne tik Rusijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Tačiau, mūsų nuomone, jis savo veikloje padarė didžiulę klaidą - pabandė sukurti minios-elito  struktūrą - partiją KPE, remiantis Visuomenės Saugumo Koncepcija, kuri iš esmės yra prieš minios-elito sąntikių struktūrą. Šis pasaulėžiuros ir dorovės nesuderinamumas ir galėjo įtakoti pražutingą vaidmenį jo gyvenime „mistinio“ nejuridinio atlygio pavidale.


 • PARTIJA KPE IR KITOS SKTRUKTŪROS SU VSK ĮŠKABA (2)

  Klausimai apie Rusijos partiją "KPE" - "Курсом Правды и Единения".

  Pagal dabartinius Rusijos federacijos įstatymus, ir, žinoma, visų kitų šalių, gali būti teisėta tik  minios-elito pobūdžio struktūra. Šia prasme, politinė partija «Курсом Правды и Единения»atitinka visiems teisės aktų reikalavimams, kurie yra antrinį dominuojančios Biblijos koncepcijos atžvilgių. Todėl, partija KPE faktiškai veikia Biblijos koncepcijos rėmose, nors ir deklaruoja Visuomenės saugumo koncepciją kaip savo teorinę platformą. Partijos vadovybė nenori pripažinti šį neatitikimą ir kol kas nesėkmingai bando dalyvauti rinkimuose į valdžios institucijas, kas iš tikrųjų ir sukelia nesutarimus tarp partijos KPE vadovybės ir VP TSRS (Vidaus predictorius TSRS) autorių kolektyvo. Tačiau nepaisant šių nesutarimų, pagrindinė savo funkcija partija vistiek atlieka, kas išreikšta VSK medžiagos populiarinime ir plėtojime.


  VISUOMENES SAUGUMO PARTIJAPastaruoju metu aptikome ir kitų bandymų (taip pat ir Lietuvoje) sukūrti politinęs struktūras prisidengent VISUOMENES SAUGUMO sąvoka.

   

  Ryškus tokios veiklos pavyzdys yra VISUOMENĖS SAUGUMO PARTIJOS Lietuvoje sukurimo mėginimas. Šiuos iniciatyvos organizatoriai aktyviai naudoja savo informacinėje veikloje įvairią medžiagą sukurta Visuomenės saugumo koncepcijos vagoje, tačiau savo tikslus formuloja minios-"elitarizmo" koncepcijos vagoje, tuo pačiu parodo savo tikrą požiūrį į VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJĄ ir aiškiai pareiškia jos nepriemimą.


 • ŽYDAI (4)

  VSK pozicija žydų klausimu.

  Mūsų požiūriu, žydai tai senovės mafijos modifikacija suvienyta bendro šiai žmonių grupėj priešo buvimu - likusios žmonijos. Natūralu, kad kiekvienas žydas turi šiam veiksniui savo subjektyvią poziciją, ir šių nuomonių spektras yra labai platus - nuo radikalių iki saikingų. Tačiau bendras vektorius vistiek dominuoja žydų egregore. Priežastis yra gana paprasta ir slypi žydų kultūroje, kurios pagrindinė idėja (kuri įdėta į ir žydų ir daugelio ne žydų stereotipų sistemą), yra šios žmonių grupės išskirtinumo likusios žmonijos atžvilgiu. Šios idėjos radikalizmo laipsnis taip pat yra gana platus, todėl kad globalaus istorijos proceso eigoje, bendrą valdymo koncepcija „SKALDYK, SUSIUNDYK ir VALDYK“ ir pasaulietinių ideologijų atsiradimas įtakojo „Dievo išrinktosios tautos“  idėją, kas išskirė iš bendro idėjos vektoriaus švelnesnių formų.  Tą pačią priežastimi grindžiamas vadinamasis antisemitizmo veiksnys, kaip būtina sąlyga šios grupės valdymo proceso autosinchronizacijai . Šio valdymo tikslas yra išsaugoti mafijos klano vienybę  ir priešo įvaizdžio išsaugojimas žydų stereotipų sistemoje. Žinoma, istorija žino pavyzdžių kaip  žydai (kaip grupės ar individai) pasišalindavo iš šiuos elgesenos matricos, tačiau bendras balansas, iki šiol, deja išlieka tas pats.
  Mūsų nuomone, tiek žydams, tiek visiems planetos žmonėms yra labai svarbu pripažinti, kad „Dievo išrinktosios tautos“ ideja yra chimera, kuri neatitinka „Dievo Apvaizdos“ idėjai. Ir žmonės, žydai ir ne žydai turi elgtis viens su kitų, kaip su savo bičiulių.
  Kad mūsų argumentai atrodytu patikimiau siūlome mūsų svetainės lankytojams susipažinti su pačių judaizmo pasekėjų paruošta medžiaga, o taip pat VSK atstovų nuomonemis ir straipsniais.


 • APIE VSK AUTORYSTĘ (1)

  Klausimai apie VSK autorių kolektyvo asmenybes ir jų tikslus.

   

   

   

   


 • VSK IR VĖDŲ PRIEŠTARINGUMAI IR BENDRUMAS (3)

  KOLOVRATVSK autorių kolektyvas atvirai reiškia save minios-„elitarizmo“ priešininku, t.y. atsisako ganyti minią, o vedų kultūros šalininkai (taip pat atvirai) reiškia apie savo atsidavimą minios-„elitarizmui“ ir apie ryžtą ganyti minią.

  Kita prieštaringumų priežastis tame, kad VSK savo sudėtyje turi adekvatų šiuolaikinei technokratinei kultūrai sąvokinį-terminologinį aparatą ir bendrai yra nukreipta į ateitį, skirtingai negu vedų kultūra, kurios šalininkai nukreipti į jais idealizuojamą praeitį, o kalba, kurią jie pasiruošę bendrauti, kitiems (išskyrus VSK) šiuolaikinėms (marksistinėms, bažnyčios, liberaliems ir kt.) „tusams“ yra visiškai nesuprantama. Paradoksalu, bet, ko gero, šita priežastis – stimulas vedistams susivienyti su VSK šalininkais, todėl kad jie patys, Biblijinės civilizacijos rėmuose, kelių amžių bėgyje savo struktūrų neturi.