Visuomenės saugumo koncepcijos ir su ja susijusi literatūra