VSK tikslai

Visuomenės saugumo koncepcijos tikslas - kad žmonės visuose visuomenės hierarchijos lygiuose (nuo pačio "didžiausio" viršininko iki pačio "mažiausio" vykdytojo) įsisavintų savo tiek asmeninį, tiek visuomeninį (bendruomenėje) potencialą. Kas yra žmogaus potenciale - atskiras rimtas klausimas, tačiau tik nuolatinis potencialo įsisavinimas yra veikla Užmanymo rėmuose ir, atitinkamai, tik ši veikla bus palaikoma iš Aukščiau.

Dabar apie tai, ką mes regime gyvenime ir kaip gyvenime realizuojama visuomenės saugumo koncepcija.

Gyvenime visuomenės saugumo koncepcija pereina tokius etapus protuose bei nuotaikose (nepamirškime, kad VSK - tai, visų pirma užmanymas, idėja):

Žmogus, dar tebebūdamas minioje, kažkuriuo momentu užduoda sau klausimą: "Kodėl man taip negera ir ką padaryti, kad nebebūtų negera?" Sąlygų tam, kad žmogus užduotų sau tokį klausimą, susidaro pakankamai dėl dabartinės visuomenei reikšmingų procesų valdymo kokybės - suveikė laiko įstatymas, išaugo informacinis krūvis kiekvienam žmogui, perpildytas stresų kiekis.

Susirūpinęs aukščiau užduotu klausimu, žmogus pradeda ieškoti. Ši paieškos būsena - puiki dirva įsisavinti informacijai apie VSK, paruoštai visuomenine iniciatyva. Kaip taisyklė, aktyvios paieškos metu (turint omeny, pokalbių VSK temomis kiekį) VSK papuola į šito žmogaus regos lauką.

Tolimesni, įmanomi variantai:

 1. Informacija apie VSK nenagrinėjama iš esmės, vertinama kaip dar vienas religinis mokymas ir atmetama. Žmonės pasukę šiuo keliu iš principo moraliai nepasiruošę pakeisti visų pirma savo pačių psichiką, todėl jų akimis visuomenės saugumo koncepcija nesiskiria nuo religijų ir religinių judėjimų. Kai kurie žmonės save ima laikyti VSK priešininku, jeigu tuo metu kai susipažino su koncepcija jie priklausė kokiam nors religiniam judėjimui ir todėl vertina VSK kaip savo mokymo konkurentą.
 2. Informacija apie VSK iš dalies, kaip taisyklė - fragmentinių žinių pagrindu (lekcijos, aptarimai seminaruose bei forumuose), patenka į sąmonę ir yra įvertinama reikšminga visuomenės bei asmens išlikimui. Atpažinus VSK, tolimesni žmogaus gyvenimo vystymosi variantai yra tokie:
  1. Pasižiūrėjęs lekcijas, pasiskaitęs šiek tiek straipsnių, žmogus "nusiramina", atseit, "yra dar žmonių šioje žemėje, ne viskas prarasta, prasiveršime ant jų kupros, išgyvensim". Ir grįžta prie ankstesnio minios atstovo gyvenimo būdo.
  2. Įsisavinęs VSK informacijos fragmentus, kaip taisyklė, buvusio KPE pirmininko K. Petrovo videolekcijų pavidalu bei keliais straipsniais iš kpe.ru tinklapio, žmogus įsijungia į aktyvią žinių apie VSK platinimo veiklą, kaip taisyklė, KPE rėmuose ar tokia pačia kryptimi.
  3. Išvydęs "VSK-joje" visuomenės saugumo koncepciją, žmogus nemenką laiko intervalą (1,2,3 metus) skiria įsisavinti visuomeninių inicityvų (tame tarpe TSRS VP bei KPE) įdirbį ir savo pastangas nukreipia visų pirma savo bei sau brangių žmonių pasikeitimui, suprasdamas (dažnai ne be vyresniųjų bendražygių pagalbos), kad dabartinės elementų bazės pagrindu įdiegti į visuomenės gyvenimą visuomenės saugumo koncepciją  yra neįmanoma ir visi bandymai tai atlikti žlugs.
   Po to, įsisavinęs VSK informaciją iki pakankamo lygio pagal subjektyvias savo galimybes, tokie žmonės pradeda diegti visuomenės saugumo koncepciją į gyvenimą tiesiog toje vietoje, kurioje jie yra. Diegimas vyksta be iškilmingų pareiškimų "o štai aš!..", ramioje darbingoje aplinkoje, kartais netgi nenaudojant TSRS VP terminologijos. Tai yra, tokiais atvejais atpažinti VSK diegimo į gyvenimą procesą gali tik tie, kas žino visuomenės saugumo koncepcijos esmę ir sugeba įžvelgti šį procesą be charakteringų raktažodžių.

Tai paprasti, suprantami visiems VSK šalininkams, dalykai. Galima palyginti matomus reiškinius su šiais variantais.