V.A. Efimovas. GLOBALI TRANSFORMACIJA – RUSIŠKAS PROJEKTAS VISAM PASAULIUI

on .

Dabar, kai mes jau išmokome skraidyti ore, kaip paukščiai, plaukioti vandenyje,
kaip žuvys, mums nepakanka tik vieno – išmokti gyventi žemėje žmoniškai.

Bernardas Šou

Kad senatvė mus atveda į vaikystę – niekis. Iki pat senatvės mes vaikai; štai kas!
V.Gėtė, Faustas

Civilizacija skatina eiti pirmyn; Dabar progresas su savimi ir velnią pajudino.
V.Gėtė, Faustas

Visuomenės saugumo koncepcijos sukūrimo priežąstys

Šiandieninis pasaulis stovi ant objektyviai būtinos globalinės transformacijos slenksčio. Savo mastais, radikalumu ir reikšmingumu žmonijos istorijai ji iš esmės pralenks ne tik nesenas mūsų atmintyje 1917, 1991 m. transformacijas, bet ir svarbiausias tolimos praeities transformacijas, tokias kaip Echnatono religinė reforma, Senosios Rusios krikštas; visiškas Europos atsisakymas nuo bazinės stabilaus civilizacijos vystymosi dogmos – lupikavimo uždraudimo 16-ame amžiuje.

Būtent paskutinė  aplinkybė yra šių laikų civilizacijos sisteminės krizės pagrindas. Permainų būtinumas toks akivaizdus, kad į jas deklaratyviai orentuotas netgi parazituojančių bedieviškos sąrangos JAV lyderis. JTO Generalinės Asamblėjos 64-ojoje sesijoje 2009 m. rugsėjo mėn. Barakas Obama pasakė: „Mes turime pradėti naują bendradarbiavimo erą, pagrįstą tarpusavio intresais  ir pagarba“, pabrėždamas, kad ankstesnė politika iššaukė pasaulyje „refleksinį antiamerikonizmą“.

Laikas: apie Staliną pradedu pasakojimą…

on .

„Stalinas iškeliavo ne į praeitį, jis ištirpo mūsų ateityje“ , – kad ir kaip tai daugelį benuliūdintų.
Pjero Kurtado

Mūsų visuomenė – jeigu kalbama apie viešąją politiką ir politinę analitiką – per penkiasdešimt metų nuėjo kelią nuo stabmeldiško Stalino garbinimo iki niekinimo viso to, kas jo buvo padaryta: ir kaip žmogaus, nuo kurio minties, žodžio bei parašo priklausė milijonai kitų žmonių likimų įvairiose pasaulio šalyse, – ir ne vienos kartos. Tačiau Stalinas nebuvo pamirštas, kaip kad daugelis norėjo ir tebenori. Nebuvo pamirštas todėl, kad visa politinė ir TSRS, ir NVS, ir kitų ekstarybinių respublikų realybė verčia prisiminti tiek jį asmeniškai, tiek ir tą reikalą, kuriam jis tarnavo. Verčia prisiminti kasdieninės įprastos gyvenimo aplinkybės: pabandytų kažkas jam esant neišmokėti laiku pensijos arba atlyginimo; pabandytų kas nors jam esant, už pavogtus pinigus nusipirkti limuziną arba pasistatyti vilą; pabandytų kas nors jam esant sėti nesantaiką ir kurstyti karą tarp TSRS tautų; pabandytų kas nors jam esant kreipti TSRS politiką užsienio valstybių ir tarptautinių mafijų pageidaujama linkme; pabandytų kas nors jam esant šantažuoti TSRS kreditais arba kitokio pobūdžio ginklais; pabandytų kas nors jam esant…