Kviečiame bendradarbiauti vertėjus!

Draugai, jeigu Jūs nagrinėjate ar jau išnagrinėję Visuomenės saugumo koncepcijos medžiagą, kviečiame jus dalyvauti medžiagos vertime į tas kalbas, kurias esate įvaldę.

 

 

 

Versdami į lietuvių kalbą Visuomenės saugumo koncepcijos (VSK) medžiagą Jūs:

 

 

  • pirma, praplėsite savo VSK medžiagos supratimo ribas (kadangi verčiant teks sąmoningai suvokti visą tekstą, sugretinant leksiką su vaizdais - kitaip neįmanoma parinkti adekvačiausią terminą lietuvių kalboje ).
  • antra, sudalyvausite autorių kolektyvo darbe (kas yra vienas iš pagrindinių VP TSRS AK lūkesčių VSK šalininkų atžvilgiu).
  • trečia, tokių būdų priartinsite VSK prie lietuvių tautos (kuo ir pasireiškia globali VSK atsakomybė), todėl kad laukti, kol visi lietuvių tautos atstovai išmoks rusų kalbą yra šiek tiek naivu (tam žmonės neturi nei priežasčių, nei motyvacijos).

Šiuo metu Vertėjų grupė jau yra sukurta Lietuvoje. Grupės veiklos koordinavimas vyksta kaip susirinkimuose taip ir virtualiai naudojantis Skype, Google documents, Google Translator Toolkit, Facebook.

Norinčius prisijungti prie šio darbo, prašome kreiptis į portalo administratorių.