Pasikalbėjimas prie laužo | apie pasaulėžiūrą | apie praeitį, dabartį ir ateitį

Bendraminčių susitikimas Klaipėdos krašte, ant Minijos kranto 2016 m. rugsėjo mėn. 17 d.
Pranešėjas Vytautas Švanys. Diskusijos tema - pasaulėžiūra, praeitis, dabartis, ateitis ir kaip ją kurti ...