Globalizacijos perspektyvos - ko laukti ir ko siekti ?

Rimanto Brundzos organizuota diskusija Kaune 2016 m. spalio mėn. 26 d. Diskusijoje dalyvavo Laurynas Ragelskis ir Dmitrij Glazkov.
Diskusijoje paliestas klausimas - Transhumanizmas kaip ateities tendencija ir kokią turime tam alternatyvą. Žmogiškumo sąvoka.