• Tiesioginės transliacijos !
  Tiesioginės transliacijos !

  Siūlome Jūsų dėmėsiui laidų, seminarų, renginių ir kitokių įvykių tiesioginęs transliacijas.

  cropped pressjazzVSK grupė Lietuvoje dalyvauja visuomeninės televizijos Press Jazz TV veikloje.

 • Kviečiame vertėjus bendradarbiavimui !

  Draugai, jeigu Jūs nagrinėjate ar jau išnagrinėję Visuomenės saugumo koncepcijos medžiagą - Kviečiame dalyvauti medžiagos vertime į tas kalbas, kurias esate įvaldę.

  Plačiau
 • Kviečiame web-administratorius bendradarbiavimui !

  Draugai, jeigu Jūs esate profesionalūs ar pradedantys web-administratoriai, ir įvaldėte svetainės kūrimo pagrindus - kviečiame Jus dalyvauti mūsų daugiakalbio portalo administravime.

  Plačiau
 • Dabar verčiame

  Vidinis TSRS Prediktorius - Analitiniai užrašai

  1. Apie karus

  2. Valstybės galvos „arbitražas“ kaip „elitinių“ klanų „durninimo“ pagrindas

  Plačiau

V.A. Efimovas. GLOBALI TRANSFORMACIJA – RUSIŠKAS PROJEKTAS VISAM PASAULIUI

Dabar, kai mes jau išmokome skraidyti ore, kaip paukščiai, plaukioti vandenyje,
kaip žuvys, mums nepakanka tik vieno – išmokti gyventi žemėje žmoniškai.

Bernardas Šou

Kad senatvė mus atveda į vaikystę – niekis. Iki pat senatvės mes vaikai; štai kas!
V.Gėtė, Faustas

Civilizacija skatina eiti pirmyn; Dabar progresas su savimi ir velnią pajudino.
V.Gėtė, Faustas

Visuomenės saugumo koncepcijos sukūrimo priežąstys

Šiandieninis pasaulis stovi ant objektyviai būtinos globalinės transformacijos slenksčio. Savo mastais, radikalumu ir reikšmingumu žmonijos istorijai ji iš esmės pralenks ne tik nesenas mūsų atmintyje 1917, 1991 m. transformacijas, bet ir svarbiausias tolimos praeities transformacijas, tokias kaip Echnatono religinė reforma, Senosios Rusios krikštas; visiškas Europos atsisakymas nuo bazinės stabilaus civilizacijos vystymosi dogmos – lupikavimo uždraudimo 16-ame amžiuje.

Būtent paskutinė  aplinkybė yra šių laikų civilizacijos sisteminės krizės pagrindas. Permainų būtinumas toks akivaizdus, kad į jas deklaratyviai orentuotas netgi parazituojančių bedieviškos sąrangos JAV lyderis. JTO Generalinės Asamblėjos 64-ojoje sesijoje 2009 m. rugsėjo mėn. Barakas Obama pasakė: „Mes turime pradėti naują bendradarbiavimo erą, pagrįstą tarpusavio intresais  ir pagarba“, pabrėždamas, kad ankstesnė politika iššaukė pasaulyje „refleksinį antiamerikonizmą“.

„Alternatyvioji istorija“: intelektualinis onanizmas, masinė psichozė, politinė technologija...

Šiandiena daugeliui atrodo nepelnytai kenksminga jų atžvilgiu, o kadangi dabartis – praeities pasekmė, tai ir praeitis tuo pavidalu, kokiu ji įvyko tikrovėje, taipogi priimtina toli gražu ne visiems ir ne visais savo aspektais. Ir žmonių psichika reaguoja į šį nepasitenkinimą praeitimi ir dabartimi.
 
Jeigu žmonės nesusimąsto apie savo bendrystę su kitais juos supančiais asmenimis ir žmonija apskritai, tai jie psichologiškai gali pasitraukti „gyventi“ į pasakų pasaulius (tokius kaip meninis Tolkieno palikimas, „Narnijos kronikos“, „Ksena karių princesė“, „Konanas barbaras“, „Sostų kova“ ir panašiai), į šio pasaulio realybę sugrįždami iš jų tik tam, kad pamaitinti ir aprūpinti savo laikino kūno poreikius.

Ledai pajudėjo, ponai prisiekusieji posėdžiaudotai !..

led tronulsiaTaip pasakytų nemarus didysis kombinatorius Ostapas Benderis apie situaciją susiklosčiusią po Lietuvos respublikos Valstybės saugumo departamento ataskaitos už 2015 metus ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo paskelbimo.

Nuorodos į VSD ir AOTD ataskaitas:

   VSD 2015 metų veiklos ataskaita
   Bendras (VSD ir AOTD) 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Praėjo vos metai po neteisėtų kratų pas visuomenininkus akcijos ir Lietuvoje įvyko dar vienas, ne mažiau reikšmingas įvykis teisės taikymo praktikos požiūriu, kuris kartu tapo ir dar vienu lūžio tašku visuomenės vystymosi procese.